Ordliste

Som nybegynder møder man ofte ukendte ord eller begreber i manualer, bøger, på hjemmesider, i computerprogrammer eller under samtaler med andre fotografinteresserede. Nedenstående ordliste har til formål at yde hjælp i en tid, hvor der til stadighed introduceres nye begreber i den fotografiske verden.

Hvis du ikke kan finde ordet forklaret i listen på disse sider, kan du evt. prøve at søge efter en forklaring på www.google.com eller www.wikipedia.com 


8-bit color/gråtone

I en 8-bit farvefil/billede er der knyttet otte bits til hver enkelt pixel, hvilket resulterer i 256 farver eller grå nuancer.

 

24-bit color

I en 24-bit color fil/billede er der knyttet 24 bits til hver enkelt pixel svarende til 16,7 millioner farver. Otte bits - eller én byte - knytter sig til pixel'ens røde, grønne og blå komponenter.

 

32-bit color

Skærmopløsning, der betragtes som den virkelighedstro farvegengivelse med en farvepalet på mere end 16 millioner farver.

 

Additive Colors

På basis af primærfarverne rød, grøn og blå er det muligt at skabe en hvilken som helst farve. Anvendelsen af 100 procent rød, grøn og blå giver eksempelvis hvid.

 

Analog

Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarende til de oprindelige signaler. Eksempler på analoge (program)kilder er traditionelle fotos, grammofonplader eller kassettebånd.

 

Background Processing/Multitasking

Funktion, der gør det muligt at arbejde med computeren sideløbende med afviklingen af en anden opgave - eksempelvis redigering af et billede på samme tid som udprintning af et andet.

 

Bit

Digital information i form af enten 1 eller 0 (on/off).

 

Bitmap

Et billede dannet af punkter (dots) eller pixel'er. Opbygningen svarer til et rasteret billede, som indeholder rækker af punkter eller pixel'er i stedet for vektoriserede koordinater.

 

Brightness

Lysstyrke. En pixel's lysstyrke defineres almindeligvis i et område gående fra værdien 0 (sort) til 255 (hvid).

 

Buffer

Midlertidigt lager, der typisk ligger i computerens RAM-hukommelse (arbejdshukommelse). Bufferen gør det muligt for CPU'en (processoren) hurtigt at bearbejde data, inden de sendes videre til eksempelvis en printer.

 

Byte

Samling af digital information. 1 byte = 8 bits.

 

Bandwidth

Båndbredde. Angiver mængden af information, der kan bevæge sig mellem to punkter på et givet tidspunkt.

 

Calibration

Kalibrering/farvejustering af to enheder i forhold til hinanden. Eksempelvis monitor/printer eller scanner/fotosætter.

 

CD-ReWritable Media

Skrivbart Kodak CD-produkt, der gør det muligt optisk at gemme tekst, billeder eller grafik - permanent eller midlertidigt. Da CD'en giver adgang til multi 'overspilninger' (multisessions), er det muligt at slette og skrive igen og igen.

 

CD-ROM (Compact Disc, Read-Only Memory)

Ikke skrivbar CD til lagring af programmer med videre.

 

CMOS (ComplimentaryMetalOxideSemiconductor)

Sensor(er), der fanger billede taget af et digitalt kamera. CMOS-sensorer findes sædvanligvis i højkvalitets digital kameraer udstyret med megapixel sensorer.

 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black/K)

Et af flere farvekodnings-systemer, der anvendes i den grafiske industri for at kombinere primærfarverne med henblik på at producere et fire-farve billede/fire-farve filmsæt. CMYK-systemet er baseret på de subtraktive primærfarver (cyan, magenta, yellow) og sort. Sidstnævnte beskrives som K eller keyline, da sats (tekst) ligger i dette lag/på den sorte film. (Cyan - procesblå, magenta - purpur eller procesrød, yellow - gul, black/k - sort).

 

Color correction

Korrektion af farve og -mætningsgrad.

 

Compact Flash Card ('Digital film')

Hukommelses-kort/medie, der bl.a. anvendes i digital kameraer til lagring af optagelserne. Informationerne på kortet kan slettes når som helst - enten når billederne er blevet overført til computeren, eller hvis de ikke skal bruges. Anvendes i alle Kodak DC kameraer. Compact Flash har en meget stor markedsandel (ca. 75 %).

 

Compression

Komprimering af data med henblik på at reducere filstørrelsen. Datakomprimeringen kan være 'lossy', det vil sige højkomprimeret (som f.eks. JPEG-filer) eller 'lossless'- mindre komprimeret - som TIFF LZW-filer. Største komprimeringsgrad opnås ved hjælp af 'lossy-teknikken'. JPEG-filer dekomprimerer (udvider sig) i øvrigt automatisk, når de 'tages i brug'/åbnes.

 

Contrast

Forskellen mellem lyse og mørke dele i et billede.
· Høj kontrast: billedet indeholder mange mørke henholdsvis lyse elementer
· Medium kontrast: god fordeling af forholdet mellem sort og hvid
· Lav kontrast: lille forskel mellem de sorte og hvide værdier i billedet.

 

CPU (Central Processing Unit)

Den centrale styreenhed. Denne chip (f.eks. Pentium II eller 586) behandler stort set alle informationer i en computer.

 

Data

Fælles betegnelse for alt fra input og output til information, der gemmes på en computers harddisk. For at en computer kan arbejde med data, skal disse være i digital form, det vil sige 'opløst' i ét-taller eller nuller.

 

Default setting

Grundindstilling/fabriksindstilling - kan ændres af brugeren.

 

Densitometer

Instrument, der måler mængden af lys, som reflekteres eller transmitteres af et en genstand - f.eks. et fotografi.

 

Digital

System eller enhed, som rummer information (data), der kan gemmes eller opereres/aktiveres ved hjælp af on/off-impulser, således at hvert enkelt informations-element har en præcis eller periodemæssig ensartet værdi (kode).

 

Digitalfilm (NC)

Se Compact Flash

 

Digital camera

Det digitale kamera opfanger billeder på en CCD. Billedet kan efterfølgende downloades (overføres) til en computer, hvor der kan arbejdes videre med billedet.

 

Digital Image

Billede bestående af pixels.

 

Digital Zoom

Ved hjælp af den digitale zoomfunktion er det muligt at øge den optiske linses zoomgrad. I forbindelse med anvendelsen af digital zoom beskæres (croppes) billedets midtpunkt og gendannes i den ønskede forstørrelses- eller opløsningsgrad.

 

Download

Overførsel af filer/dokumenter til computeren - eksempelvis fra diskette, CD, digital kamera eller en scanner mv.

 

DPI (Dots Per Inch)

Punkter pr. tomme. Udtryk for den opløsningsevne/grad en printer eller en monitor kan levere. Laser-printere har sædvanligvis en opløsningsgrad på 300 dpi og de fleste monitorer 72 dpi. De fleste PostScript-sættere har en opløsningsgrad på 1200-2450 dpi. Dpi bruges også til at beskrive antallet af pixel'er i fil, eller raster-tætheden (line screen dots).

 

Drag and drop

Træk og slip-redigering. Proces eller funktion, der gør det muligt at flytte tekstblokke, grafik eller fotos/billeder fra ét sted til et andet på en side ved hjælp af musen.

 

Driver

Operations-program, der indeholder instruktioner, som gør en computer i stand til at kommunikere med en ekstern enhed - et digital kamera, en scanner eller en printer mv. Ofte indeholder computerens styringsprogram (f.eks. Windows) en række drivere, der kan aktiveres efter behov i forbindelse med installation af et nyt digital kamera eller printer. Apparaterne leveres dog altid med drivere - på diskette eller CD. I mange tilfælde kan opdaterede, det vil sige àjour-førte, drivere hentes på Internettet.

 

Exif (Exchangable image format)

Filformat - der benyttes af digitale kameraer.

 

Export

Overførsel af data/information fra én computer til en anden, fra ét program til et andet, én fil til en anden eller fra én enhed til en anden.

 

File

Fil/dokument. Samling af informationer som tekst, data, eller grafik/billede, der gemmes på en harddisk eller en diskette mv.

 

File Format

Fil/dokument-type som f.eks. grafikfiler af typen TIFF, JPEG (JPG), RAW og EPS. Filtypen har stor betydning for hvor meget plads det færdige billeder optager på harddisken eller hukommelseskortet.

 

Filters/Optiske

Optiske filtre af glas eller acetat, som anbringes foran linsen med henblik på at ændre karakteristikken eller for at skabe en speciel effekt.

 

Filters/Software

Software-filtre anvendes til manipulation af et billede/en grafikfil. Et program som Adobe PhotoShop kan ved hjælp af dets indbyggede softwarefiltre gøre et sløret billedet klarere/skarpere.

 

Flash memory

Chip (integreret kredsløb), der er i stand til at fastholde data efter afbrydelse af strømmen. I digitale kameraer udstyret med en 'flash memory-chip' går billederne således ikke tabt, selv om batterierne skulle falde ud.

 

GIF

Graphic Interchange Format. Rasterbaseret, grafisk filformat, der kan anvendes (læses) på en PC- såvel som på en Mac-computer. Udviklet af CompuServe.

 

GB (Gigabyte)

Hukommelseskapacitet. 1 GB = ca. 1000 millioner bytes - svarende til 1000 Megabytes (1,073,741,824 bytes = 1024 megabytes).

 

Gray Scale

Gråskala.

 

Hardware

F.eks. skærm, RAM, CPU, harddisk (HD), printermonitor, diskettedrev.

 

Hue

Farvebeskrivelsesniveau/skala. Begreb, der beskriver/dækker hele farvespektret.

 

Histogram

Grafisk analyseværktøj, der kan anvendes til at identificere problemer med kontrast og den dynamiske bredde i et billede. Histogrammer er et standard-værktøj i de fleste billedbehandlingsprogrammer.

  

Image Processing

Billedbehandling. Fangst og behandling af billeder med henblik på bearbejdelse og/eller overførsel af information.

 

Image Resolution
Billedopløsning - for eksempel antallet af pixel'er pr. tomme eller millimeter.

 

Import
Dataproces. Indsættelse af data i et dokument hentet fra en anden computer, program eller fil.

 

Ink-Jet Printer

Blækprinter. Relativt billigt alternativ til en laserprinter. En blækprinter 'former' tekst og billeder/grafik ved hjælp af blæk-punkter. Farve-blækprintere understøtter mange forskellige formater og udskrivnings-opløsninger.

 

IrDA

Trådløs dataoverførsel. Standarden for trådløs, infrarød overførsel af information/filer mellem f.eks. to computere fastlægges af The Infrared Data Association.

 

JPEG Compression

Komprimerings-format. Standard, udviklet af The Joint Photographic Experts Group, som muliggør komprimering af grafik/billeder. Formatet er baseret på en såkaldt 'lossy' komprimerings-algoritme, hvilket medfører en minimal svækkelse af grafik/billedkvaliteten.

 

Kilobyte

Hukommelsen i computer, på en disk eller størrelsen af et dokument udtrykkes ved hjælp af bytes. 1 Kilobyte svarer til 1024 bytes.

 

Laser Printer

Printer, der anvender laser-kopi teknologi, og som producerer udskrifter i høj kvalitet. Laseren oplader en elektrostatisk-tromle, der 'suger' den kulbaserede toner til sig og afsætter tegn og grafik på papir eller acetat med videre.

 

LCD

Liquid Crystal Display. Farvedisplay/skærm indbygget i f.eks. digitalkameraer, der gør det muligt at se de digitale optagelser.

 

Lossless Compression

Komprimerings-system/teknik, der ikke resulterer i forringelse af originalen.

 

Lossy Compression

Komprimerings-system/teknik, der fjerner unødig information/data i forbindelse med komprimeringen. Teknikken medfører en minimal reduktion af billed/grafik-kvaliteten. JPEG-komprimeringsteknikken er af lossy-typen.

 

Mask

Afmasking. Afgrænsning af bestemte billedsegmenter/område med henblik på at begrænse billedredigerings-arbejdet. I et elektronisk billedbehandlings-program afsættes masker enten manuelt ved hjælp af musen eller automatisk på grundlag af specifikke density-niveauer eller farvekrav, farvemætning eller luminans (lysintensitet). Teknikken kan sammenlignes med afmaskning i et (foto)forstørrelsesapparat.

 

Megabyte (MB)

1Megabyte = 1 million bytes (1,048,576 bytes).

 

Megapixel

Udtryk for antallet af pixel i millioner. I teorien vil det sige, at desto flere pixel'er, der er indeholdt i et billede, desto højere bliver opløsningsgraden og dermed kvaliteten. Der er dog mange andre faktorer, som har betydning for kvaliteten af det færdige billede: når antallet af pixel øges, bliver det enkelte pixel-element mindre, og evnen til at opfange lys bliver dermed dårligere. Det samme gælder for farvedannelsen. Det er derfor meget vigtigt, at den benyttede CCD chip er af meget høj kvalitet for at undgå de nævnte problemstillinger.

 

Nickel Metal Hydride Battery (Ni-MH)
Denne batteritype anbefales til brug i digitale kameraer. Dels på grund af deres høje ydeevne, som er 50 procent større i forhold til nikkel kadmium batterier (Ni-Cd). Dels fordi disse batterier kan genoplades op til 500 gange. Dels fordi de er hurtige at genoplade og fordi, de bevarer en høj ydeevne længere end andre batterityper. Ni-MH-batterier er desuden miljøvenlige.

 

Palette
Farveoversigt/palet. Viser alle tilgængelige farvemuligheder/kombinationer. Via paletten kan brugeren vælge, hvilke farver, der skal/kan arbejdes med. Vær opmærksom på, at valg af mange farvemuligheder øger den samlede datamængde og sænker arbejdshastigheden. 'Opmalingen' vil med andre ord komme til at tage lidt mere tid. Er dit system/din palet f.eks. baseret på 24-bit farver rummer paletten over 16,7 million farvekombinationer.

 

PCMCIA

Forkortelse. Indstikskort med stor hukommelse, der overflødiggør overførsel af data/billeder via kabel fra kamera til computeren, idet kortet anbringes i en læser. (PCMCIA = Personal Computer Memory Card International Association).

 

PhotoCD

I en PhotoCD kombineres og forenes de bedste egenskaber fra 35mm film-siden og den digitale teknik og gør det muligt at vise billeder på en TV-skærm eller computer-monitor. Billeder kan overføres til en photo CD-disc fra 35-mm film, lysbilleder eller andre kilder.

 

PICT

Fil-format, der fremdeles anvendes i Macintosh computere. PICT-filer kan indeholde objekt- såvel som bit-map grafik. Formatet omfatter to versioner: PICT I og PICT II. Sidstnævnte er nyeste standard og understøtter farvegrafik-filer op til 24-bit.

 

PictBridge

PictBridge er en ny teknologi, der gør det muligt at printe billeder direkte fra kamera til printer uden brug af computer, hvis både det digitale kamera og printeren er PictBridge kompatibel.

 

Picture CD

Forbrugerne kan i forbindelse med fremkaldelse og print (eller ved efterbestilling) samtidigt få lagt billederne over på en CD. Den leveres komplet med indeksprint og indeholder, udover billederne i høj- såvel som lavopløselig format, tillige et billedbehandlingsprogram. Programmet, Kodak har udviklet i samarbejde med Intel, rummer blandt andet Adobe-software, der giver adgang til billedredigering og -arkivering med videre. Indbyggede 'guider' eller vejledninger leder brugeren sikkert gennem de mange forskellige muligheder. Med programmet kørende vil det for eksempel ingen sag være at e-maile sine billeder eller printe dem.

 

Pixel (PICture ELement)

Det mindste element i et digitaliseret billede.

 

Plug and Play

Automatisk installationsproces, der anvendes i forbindelse med tilslutning af printere, CD-drev, modems med videre til en computer. Installation/tilkobling af nye enheder registreres automatisk af computeren, der dels fører brugeren gennem opsætnings- og installationsprocessen. Dels selv rækker ud efter de nødvendige filer på disketten eller CD'en.

 

RAM

Random Access Memory - arbejdshukommelse. Computerens processor benytter RAM-hukommelsen som midlertidig opbevaringsplads i forbindelse med udførelsen/bearbejdelsen af kommandoer, programmer, databehandling og arbejdsprocesser. Data opbevaret i RAM-hukommelsen forsvinder dog i samme øjeblik, der slukkes for strømmen eller, hvis computeren går ned. Jo større antal RAM, computeren er udstyret med, desto hurtigere arbejder den. Skal computeren bearbejde store grafik/billedfiler vil det være en fordel af have minimum 64MB RAM til rådighed.

 

Resize

Ændring af den horisontale såvel som vertikale størrelse af et billede.

 

RGB

Rød, grøn, blå (Red, Green, and Blue) primærfarver, der anvendes til at danne farver på computer monitorer og fjernsynsapparater.

 

Saturation

Farvemætning. Udtryk for en ren farveværdi uden 'tilsætning' af hvid. Hvis en farve er 100 procent mættet, indeholder den ikke hvidt. Hvis en farve ikke er mættet, beskrives den som en gråtone.

 

Scanner

Optisk enhed, der konverterer billeder/fotografier til digital form, som kan opbevares og bearbejdes i en computer.

 

Smoothing

Udglatning. 'Filter', der anvendes til at nedtone forskelle i pixel'er, som støder op til hinanden. En udglatning kan reducere kontrasten en anelse, og billedet kan forekomme lidt ufokuseret.

 

Unsharp Mask

Filter, der anvendes til både at forstærke kanter/omrids og frembringe skarphed i lidt uskarpe områder af billedet. Processen udføres normalt i billedbehandlingsprogrammet, men visse scannere kan udføre en lignende funktion.

 

USB (Universal Serial Bus)

Port. Tilslutningen af eksterne enheder simplificeres, hvis enheden kobles op via en USB-port, idet computeren straks 'genkender'/registrerer enheden. Blandt andet kan billeder fra en række Kodak digital kameraer overføres til computeren via USB-porten. USB-porte er cirka 10 gange hurtigere end en seriel-port.

 

Win Zip

Komprimerings-program. Windows-baseret program, der gør det muligt at sammenpakke henholdsvis udpakke alle filer uanset type. Fordelen ved at komprimere store filer er blandt andet, at de fylder mindre og derfor eksempelvis er hurtigere at sende som tilføjede e-mailfiler. Komprimeringer hverken beskadiger eller ændrer indholdet i et dokument eller en fil, der, afhængig af typen, kan komprimeres med op til 70 procent.

© copyright 2001-2018 Tybjerg Tekst & Foto