Blænden er et af de to vigtigste værktøjer, du finder i dit kamera. Med blænden styrer du hvor meget og hvordan lyset kommer ind gennem objektivet. Hvis du vil opnå perfekte billeder, skal du have fuldstændig kontrol over blænden.

Rent fysisk er blænden en gruppe lameller i objektivet, som kan justeres indbyrdes, så de lukker enten mere eller mindre lys ind i kameraet. Lamellerne er i stand til at glide ind over hinanden, så blændeåbningen gøres mindre. Blænden afgør rent fysisk, hvor meget lys der slippes ind gennem objektivet.
        Objektivets blændetal beskriver, hvor meget lys objektivet maksimalt er i stand til at lukke ind. Blændetallet udregnes som objektivets brændvidde divideret med blændeåbningens diameter. Hvis man fx tager et 35 mm objektiv, og blændeåbningens diameter er 12,5 mm, vil det resultere i et blændetal på f/2.8 (35 / 12,5 = 2.8). 
 
På objektivet kan du aflæse det mindste blændetal, det er i stand til at arbejde med.
Denne 18-200 mm telezoom kan præstere f/3.5 ved 18 mm og f/5.6 ved 200 mm.
 
 
Når blændetallet er lille (f/2), kaldes det for en stor blændeåbning, fordi der bliver lukket meget lys gennem objektivet. Når blændetallet er stort (f/22), er der tale om en lille blændeåbning, fordi der kun lukkes meget lidt lys gennem det lille hul mellem lamellerne. At et stort tal er lig med lille blænde og omvendt kan gøre det lidt forvirrende at tale om blænder.
        Står man overfor et mørkt motiv, kan man med fordel ’blænde op’, dvs.  justere blænden i retning af et lille blændetal for derved at få mere lys gennem objektivet. Står man derimod overfor et meget lyst motiv, kan man med fordel ’blænde ned’.
        Cirkelrunde blændeåbninger giver som regel de bedste resultater. Desto flere lameller, der er i objektivet, desto mere cirkelrund kan blændeåbningen laves. Derfor er antallet af lameller i et objektiv ofte et af de væsentligste kvalitetskriterier.
        Ovenstående er den tekniske forklaring på, hvad blænden er. Det kan måske lyde en smule kompliceret, men der er ingen grund til at blive bekymret. Forståelsen af blændens praktiske anvendelsesmuligheder er langt vigtigere end ovenstående.
 
Blændetal (f-stop)
Blændeværdien opgives i blændetal, også kaldet f-stop. Lysmængden, som slippes igennem objektivet, bliver halveret eller fordoblet for hvert f-stop, man bevæger sig på skalaen. Fx kommer der dobbelt så meget lys ind ved f/4 som ved f/5.6.
 
Typiske blændetal
f/1.8, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32
 
 
Det er vigtigt at kende til blændetalsskalaen og at kunne skifte hurtigt mellem blændetal.
 
Blænden doserer lyset
Blænden er af ekstremt stor betydning for fotografiet, da man ved hjælp af dette værktøj effektivt kan kontrollere, hvor meget eller hvor lidt lys der vandrer gennem objektivet. Kombinationen af blænde og lukkertid gør det muligt at fotografere under næsten alle tænkelige lysforhold.
        Et lille blændetal kombineret med en lang lukkertid vil lukke store mængder lys ind i kameraet, og derved gøre det muligt at fotografere i fx skumringen, hvor der kun er meget lidt lys tilgængeligt.
        Et stort blændetal kombineret med en kort lukkertid vil kun slippe meget lidt lys ind og gøre det muligt at fotografere i selv meget kraftigt sollys.
 
Blænde og dybdeskarphed
Blænden er desuden bestemmende for dybdeskarpheden, dvs. hvor stor en del af billedet, der bliver skarpt. Dybdeskarpheden er et særdeles vigtigt, kreativt værktøj, når man fotograferer.
        I nogle tilfælde kan det være en fordel for billedet, at baggrunden bliver sløret, og fokus kun ligger på hovedmotivet (lille dybdeskarphed). I andre tilfælde kan det være en fordel af have både forgrund, midten og baggrunden skarp (stor dybdeskarphed).
        Et lille blændetal, fx f/2, er ensbetydende med en meget lille dybdeskarphed. Et stort blændetal, fx f/32, er ensbetydende med en meget stor dybdeskarphed. Imellem disse to ekstreme værdier giver objektivet mulighed for at vælge en lang række alternativer, så blænden er et vigtigt, kreativt værktøj. Objektivets brændvidde har også betydning for dybdeskarpheden, men dette punkt bliver beskrevet senere i Fotoskolen. 
 
Fokus ligger helt præcist i dette billede. Den meget lille dybdeskarphed opnåes, når man anvender små blændetal (ca. f/1.4-f/4). Billedet er taget med et 105 mm makroobjektiv.  
 
Brug blænden
Alle fotografer og kameraproducenter er enige om, at blænden er et vigtigt værktøj. Uanset hvilket kamera, man er indehaver af, vil blænden derfor være nemt tilgængelig og ukompliceret at kontrollere.
        Blænden kontrolleres som regel ved hjælp af et kommandohjul, så man hurtigt kan køre op og ned ad blændetalsskalaen. Det er en stor fordel at kunne ændre hurtigt på blænden, specielt hvis man er ude at fotografere i situationer, hvor der hurtigt kan opstå uventede motiver eller hvor lyset kan skifte uden varsel.
        På toppen af dit kamerahus sidder der med stor sandsynlighed et såkaldt programhjul. Afhængig af kameramodel varierer betegnelserne på dette hjul en smule. På hjulet har du mulighed for at vælge mellem de halvautomatiske programmer S (på nogle kameraer T eller Tv) og A (eller Av). De står for henholdvis lukkertidsprioritet (S) og blændeprioritet (A).
 
Vidvinkelobjektiver kan generelt føre til meget stor dybdeskarphed. Hvis man anvender et stort blændetal (fx f/8-f/32) kan man regne med virkelig flotte resultater.
 
Hvis du vil arbejde kreativt med blænden, er bør du vælge program A, hvilket betyder, at du stiller blænden efter behov, og kameraet herefter automatisk indstiller den tilsvarende lukkertid. Alternativt kan du også vælge indstillingen M (manuel), hvor du får fuld kontrol over både blænde og lukkertid.
        De fleste kameraer har også indstillingen P (program), hvor alt bliver overladt til automatikken. Hvis man vil have kontrol over sit kamera og dermed sine billeder, kan det stærkt anbefales at undgå denne indstilling. 
        Blænden er et af de værktøjer, man helst skal kunne indstille hurtigt, præcist og uden at tænke for meget over det. Derfor er det vigtigt at kende indstillingerne på dit kamera, inden du begynder at fotografere for alvor. I kameraets manual kan du læse meget mere om hvilke muligheder, der ligger i dit udstyr.
        Hvis du aldrig tidligere har anvendt blænden som kreativt værktøj i din fotografering, kan det stærkt anbefales at gå i gang med det samme. Resultaterne vil hurtigt kunne ses.
 
Nu har du læst om blænde, og hvis du ikke tidligere har læst om lukkertiden, vil den være det næste logiske skridt. Ellers sender vi dig straks videre til mere viden om fokus eller ISO, som er to andre særdeles vigtige værktøjer. Læs desuden meget mere om blænden i vores populære bog 'Fototeknik'.
 
Fandt du teksten på denne side interessant? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du helt automatisk vil modtage lignende informationer i fremtiden.
© copyright 2001-2018 Tybjerg Tekst & Foto